راهنمای عضویت در باشگاهراهنمای عضویت در باشگاه :

اطلاعات خواسته شده برای ثبت نام شامل موارد ذيل مي باشد:

- شماره ملی مالک تلفن

در صورتي كه تلفن به نام شما نيست (مستاجر و..) همراه داشتن كد ملي مالك تلفن ضروري مي باشد.

-غير از ورود کد ملي مالک تلفن كه مي بايست با کد ملي درج شده در پرونده تلفن يكسان باشد ثبت نام با درج  ساير اطلاعات مربوط به استفاده كننده از  تلفن (مستاجر) نظير نام ، نام خانوادگي ،تاريخ تولد ،جنسيت و... بدون مشكل انجام ميشود.

 

 -لازم به توضیح است که درصورت تعلق گرفتن جایزه ، کلیه جوایزی که بر روی خط تلفن فعال می شود نظیر سرویسهای ADSL، و سایر سرویس های ارزش افزوده حضور مالک تلفن ضروری نمی باشد لیکن جهت دریافت جوایزی همچون وجوه نقدی و ... حضور مالک ضروری می باشد.

- اگر کدملی مالک تلفن در پرونده نباشد (تلفن های قدیمی) پس از ورود کد ملی ثبت نام صورت نمی گیرد. لذا می بایست مالک تلفن به همراه مدارک شناسایی ، برای ثبت کد ملی خود در پرونده تلفن به یکی از دفاتر ارتباطی مخابرات مراجعه و پس از ثبت کد ملی خود در پرونده دوباره اقدام به ثبت نام در باشگاه نماید.

- شماره تلفن همراه

شماره همراه استفاده کننده تلفن که درصورت اطلاع رساني بتوان با آن به مشترک مربوطه  تماس حاصل نمود.

 

ثبت نام براساس شماره تلفن مي باشد بنحوي که براي هر شماره تلفن فقط يک نفر مي تواند ثبت نام کند (لازم به توضيح است درصورتي که براي يک شماره تلفن قبلا ثبت نام صورت گرفته باشد پس از اعلام شماره تلفن پيامي ارسال خواهد شد که درصورتي که شما مالک اين شماره تلفن مي باشيد بايد با مدارک خود به يکي از دفاتر ارتباطي مخابرات مراجعه فرماييد. )

 

برای تکمیل اطلاعات ثبت نام می باید کد ملی خود را وارد کنید


نحوه ثبت نام در سایت:

جهت ثبت نام در سایت باید با کلیک بر روی عضویت در باشگاه(مطابق شکل) وارد قسمت ثبت نام شوید، سپس با تکمیل اطلاعات خواسته شده با کلیک بر روی دکمه ثبت نام به عضویت باشگاه در آیید. پس از ثبت نام پیامکی  از 3000511135 دریافت می گردد،که عضویت شما را در باشگاه تائید می کند.

برای ثبت نام در سایت اینجا را کلیک نمائید.